Yükseköğretimde Ar-Ge Harcaması

2017 yılında yükseköğretimde Ar-Ge harcaması 10milyar TL'ye ulaşmıştır.