Yükseköğretimde Ar-Ge Harcaması

2016 yılında yükseköğretimde Ar-Ge harcaması 9milyar TL'ye ulaşmıştır.