Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranı

2016-2017 öğretim döneminde yükseköğretimde brüt okullaşma oranı %103,28'e ulaşmıştır.