Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranı

2017-18 öğretim döneminde yükseköğretimde brüt okullaşma oranı %107,4'e ulaşmıştır.