Yükseköğretimde Erkeklerin Net Okullaşma Oranı

2018-2019 öğretim döneminde yükseköğretimde erkeklerin net okullaşma oranı %41,93'e düşmüştür.