Yükseköğretimde Erkeklerin Net Okullaşma Oranı

2016-2017 öğretim döneminde yükseköğretimde erkeklerin net okullaşma oranı %40,53'e yükselmiştir.