Yükseköğretimde Erkeklerin Net Okullaşma Oranı

2017-2018 öğretim döneminde yükseköğretimde erkeklerin net okullaşma oranı %43,99'a yükselmiştir.