Yükseköğretimde Kadınların Net Okullaşma Oranı

2017-2018 öğretim döneminde yükseköğretimde kadınların net okullaşma oranı %47,36'ya yükselmiştir.