Yükseköğretimde Kadınların Net Okullaşma Oranı

2018-2019 öğretim döneminde yükseköğretimde kadınların net okullaşma oranı %46,37'ye düşmüştür.