Yükseköğretimde Kadınların Net Okullaşma Oranı

2016-2017 öğretim döneminde yükseköğretimde kadınların net okullaşma oranı %44,41'e yükselmiştir.