Yükseköğretimde Kadınların Net Okullaşma Oranı

2018-2019 öğretim döneminde yükseköğretimde kadınların net okullaşma oranı %46,37'ye düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.