Yükseköğretimde Net Okullaşma Oranı

2018-19 öğretim döneminde yükseköğretimde net okullaşma oranı %44,1'e düşmüştür.