Yükseköğretimde Net Okullaşma Oranı

2017-18 öğretim döneminde yükseköğretimde net okullaşma oranı %45,64'e yükselmiştir.