Yükseköğretimde Net Okullaşma Oranı

2019-20 öğretim döneminde yükseköğretimde net okullaşma oranı %43,37'ye düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.