Yükseköğretimde Net Okullaşma Oranı

2016-2017 öğretim döneminde yükseköğretimde net okullaşma oranı %42,43'e yükselmiştir.