Yükseköğretimde Öğrenci Başına Yapılan Harcama

2018 yılında yükseköğretimde öğrenci başına yapılan harcama 3.370dolara düştü.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.