Yürütme Erkinin Başı Kadın Olan Ülke Sayısı (1960-2022)