GSYH Miktarı

2017 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla miktarı 3,1 trilyon TL'ye ulaşmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

İmalat Sanayinin Gayrisafi Katma Değeri

İmalat sanayinin gayrisafi katma değeri 2016'da 433 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

İnşaat Sektörünün Gayrisafi Katma Değeri

2016 itibariyle inşaat sektörünün gayrisafi katma değeri 223 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

* Bin:B Milyon:M Milyar:Mr Trilyon:Tr