Yıllara Göre Cami Sayısı

Türkiye genelinde 2017 yılı itibariyle 88.021 olan cami sayısı 2018 yılında 88.681'e ulaşmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Cinsiyetlerine Göre Hacca Giden Kişi Sayısı, 2017

2017 yılında 44bin kadın, 41bin erkek Hacca gitmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Cinsiyetlerine Göre Umreye Giden Kişi Sayısı, 2017

2017 yılında 244bin kadın, 177bin erkek umreye gitmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

* Bin:B Milyon:M Milyar:Mr Trilyon:Tr