Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı

2017 yılında 294bin GWh elektrik enerjisi üretilmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Termik Enerji Miktarı

2016 yılı termik enerji miktarı 185bin GWh'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Ülkelerin Elektrik Üretiminde Nükleer Enerji Payı

10 Ocak 2017 itibariyle Fransa elektrik enerjisi üretiminde %76,3 nükleer enerji kullanmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

* Bin:B Milyon:M Milyar:Mr Trilyon:Tr