Yükseköğretim Mezunlarının İşsizlik Oranı

2020 yılının ocak ayında yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı %12,6'dır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Aylara Göre Genç İşsizlik Oranı

2020 yılının nisan ayında 15-24 yaş arasını kapsayan genç işsizlik oranı %24,4'tür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Ülkelere Göre İşsizlik Oranı (Avrupa Sıralaması)

2019 aralık ayında %13,4 işsizlik oranı ile Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 7.sırada yer almaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

* Bin:B Milyon:M Milyar:Mr Trilyon:Tr