Toplam Otoyol Uzunluğu

2018 yılı itibariyle toplam otoyol uzunluğu 2.842 km'ye yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Ulaşımda Yenilenebilir Enerji Kullanım Oranı (2015)

2015 yılı itibariyle Türkiye'de ulaşımda %0,3 oranında yenilenebilir enerji kullanılmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Yıllara Göre Köprülerden Elde Edilen Net Gelir

2018 yılında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilen gelir 464milyon TL'ye yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

* Bin:B Milyon:M Milyar:Mr Trilyon:Tr