Veri Kaynağı nedir?

Veri Kaynağı, Türkiye’ye dair sosyo-ekonomik verileri kamuya açık resmi kaynaklardan derleyerek toplumun tüm kesimlerinin kullanımına sunan bir İzlemedeyiz projesidir. Veri Kaynağı, kendi bünyesinde topladığı verileri, veri görselleştirme metotlarını kullanarak, herkesin anlayabileceği bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Veri Kaynağı’nın arkasında kim var?

Veri Kaynağı, 2014 yılında kurulmuş ve kamuoyunun yakından tanıdığı Doğruluk Payı’nı yürüten İzlemedeyiz ekibi tarafından hayata geçirilmiştir. İnternet sitesinin tasarımı Kick off Creative Apps isimli İstanbul merkezli bir dijital ajans tarafından yapılmış olup, Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları Açık Veri ve Veri Gazetecileri Derneği’nin katılımıyla yürütülmektedir.

Bazı içeriklerde güncel olmayan veriler bulunuyor. Neden?

Veriler, kurumların veri yayımlama takviminde belirledikleri tarihlerde kamuyla paylaşıldıkları için, bu durum veri üreten kurumların inisiyatifinde bulunmaktadır. Veri Kaynağı düzenli olarak kurumların yayımladıkları verileri kontrol ederek en güncel verileri kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Veri Kaynağı ne kadar sıklıkla güncelleniyor?

Veri Kaynağı, veri haritasında bulunan kurum ve kuruluşların veri yayımlama zamanlarına göre güncellenmektedir. Kurumların hangi zamanlarda veri yayımlayacağı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’nden kontrol edilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır. Düzenli yayınlanan verilerin yanı sıra Türkiye gündemini yakından ilgilendiren konularda da araştırmalar yapılıp Veri Kaynağı’nda görselleştirilmiş bir şekilde yayınlanmaktadır.

Veri Kaynağı’nda 5 farklı kategori gözüküyor. Bunlar ne anlama geliyor?

Türkiye’ye dair, insanların hayatlarına değen her konudaki verileri kamuoyuna sunmayı amaçlıyoruz. Turizmden, eğitim kalitesine, madenlerden sinema seyirci sayısına kadar birçok farklı konudaki grafikleri belirli başlıklar altında toparladık. Bu başlıklar; hesap makinesi, kara tahta, laboratuvar, devlet ve binası ve dünya küresinden oluşuyor.

“Hesap Makinesi” kategorisinde, 6 alt başlıkta, Türkiye’nin makro ekonomik verilerini ve toplumun ekonomik refahını inceleyen grafikleri topladık. “Kara Tahta” da ilkokuldan üniversiteye kadar olan eğitim süreçlerine dair istatistikleri ve Türkiye’nin eğitim kalitesindeki değişimi gösteren görseller yer alıyor.

“Laboratuvar” başlığında bilim, teknoloji, sağlık ve Ar-Ge gibi yeni gelişmeleri içeren grafikler yer alırken, “Devlet Binası” kategorisinde kamuya dair alanlar inceleniyor.

Son kategori olan “Dünya Küresi”nde ise yaşama dair spordan kültür sanata birçok konuyu inceliyoruz.

Paylaşılan verileri hangi kaynaklardan buluyorsunuz?

Öncelikle, kamuya açık yayımlanan bütün resmi rapor ve istatistikler toplanıp derlenmektedir. Bunun dışında Eurostat, OECD gibi uluslararası kaynaklardan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının verilerinden de faydalanılmaktadır.

Sadece resmi kurumların yayımladığı verileri mi kullanıyorsunuz?

Hayır, alanda uzmanlıklarıyla bilinen sivil toplum kurum ve kuruluşlarının yayımladığı rapor ve istatistiklerden de faydalanıyoruz. Sitemizdeki tüm içeriklerde kaynak olarak aldığımız kurumları görebilirsiniz.

Yurt dışında yayınlanan verileri kullanıyor musunuz?

Evet. OECD, Eurostat, World Bank, FAO, UNICEF, WHO, WTO gibi kurumlar da kaynakça listemizde yer almaktadır.

Hangi veri görselleştirme yöntemini kullanıyorsunuz?

Verilerimizi, Plot.ly isimli veri görselleştirme programından faydalanarak görselleştirmekteyiz. Bu verileri, çubuk, pasta, alan, zaman serisi ve çizgi grafik gibi veri görselleştirme alanında en yaygın kullanılan grafik türleri ile kamuoyunun bilgisine sunmaktayız.

Bir konuyla ilgili birbiriyle çelişen verilerin olduğu durumlarda ne yapıyorsunuz?

Aynı konu hakkında güncelliği birbiriyle örtüşmeyen veri olduğunda, en güncel veri setini kabul ediyoruz. Yıl içerisinde düzenleme veya güncelleme yapıldığı için, bir önceki yılla örtüşme göstermeyebiliyor. Biz de en son yıl yayımlananı kabul ediyoruz.

Aynı konuda birbiriyle içerik olarak örtüşmeyen birden fazla veri seti olması durumunda, kaynak belirtmek suretiyle her veri seti için ayrı görseller hazırlıyoruz.

Veri Kaynağı kendi başına herhangi bir konuda veri üretiyor mu?

Veri Kaynağı henüz veri üretme faaliyeti yürütmemektedir. Yalnızca kamuya açık kaynaklardan yayımlanan verileri toplayıp görselleştirme ve derleme faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Veri Kaynağı’nda yer alan verileri bilgisayarımıza indirebilir miyiz?

İnternet sitemizin beta sürüm testlerinin bitmesiyle birlikte yapılacak bir güncelleme ile sitemizde yer alan tüm verileri farklı formatlarda indirmek mümkün olacaktır.

Veri Kaynağı’nda yer alan verileri başka internet sitelerinde kullanmak mümkün mü?

İçeriklerimiz Creative Commons’un CC-BY-NC lisansı ile lisanslanmaktadır. Bu lisansa göre içeriklerimiz, gayri ticari olmak koşulu ile Veri Kaynağı’na atıfta bulunarak başka sitelerinde kullanabilirler.

Başka sitelerde kullanımın olabilmesi, ve arka fonlara rahatça uyum sağlayabilmesi için grafiklerimizin rengi siyah seçildi. Bu sayede atıfta bulunarak herkes ücretsiz bir şekilde, grafikleri diğer sitelerde kullanabilir. Çok kısa sürede yapılacak bir güncelleme ile içerikleri direkt verikaynagi.com adresinden internet sitenize embed etmenize yarayacak kodları alabiliyor olacaksınız.

Veri Kaynağı’nda yer alan verilerde herhangi bir değişiklik yapılıyor mu?

Aksi belirtilmedikçe, Veri Kaynağı’nda yer alan verilerde enflasyon düzeltmesi ya da orijinal kaynakta kullanılmayan yöntemlerle üretilmiş veriler kullanılmamaktadır.