Dünya nüfusunun %1,1’lik kısmı, dünya genelindeki toplam servetin nerdeyse yarısına (%45,8’ine) sahiptir. Dünya nüfusunun %55’lik çoğunluğunun toplam gelirden aldığı pay ise yalnızca %1,3’tür.

Diğer oranları incelemek için tıklayınız.

En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip %20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay %46,7 olurken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun payı %6,1’dir.

Türkiye'de gelir dağılımına dair daha çok veri için tıklayınız.

2021 yılında dünya genelinde tahmini olarak 768 milyon kişi kronik açlık yaşadı.

*Besin tüketimi biçimi; normal, aktif ve sağlıklı bir hayat sürdürmek için yeterli olmayan kişi sayısı.

Grafiği incelemek için tıklayınız.

Net serveti 50 milyon $ ve üzeri olan birey sayısının en fazla olduğu ülke, 2020 yılında 110,8 bin ultra-zengin kişiyle ABD oldu.

Türkiye ve diğer ülkelerdeki ultra-zengin kişi sayıları için tıklayınız.

Dünya genelinde kişi başına düşen gelir 79.952 $'dır. Afrika bölgesinde kişi başına düşen gelir 7.371 $ iken; Kuzey Amerika'da bu miktar 486.930 $ olarak hesaplanmaktadır.

Grafiği incelemek için tıklayınız.

Latin Amerika, Hindistan ve Afrika bölgelerinde kişi başına düşen gelir bir önceki yıla göre azalırken; Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Asya-Pasifik bölgelerinde artış gösterdi.

Değişim oranlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Kaynağı
169 Blog | 1139 Grafik
Yayın Tarihi:20 Temmuz 2022
Okuma Süresi:2 Dakika