1980’li yılların başlarından 1990’ların ortalarına kadar bir aralıkta doğan, X kuşağının ardından gelen ve “Millennials” olarak da anılan jenerasyondur Y kuşağı. Z kuşağı ise Y kuşağından sonra, Alfa kuşağından önce gelen, 2010’lu yılların ortasına kadar doğan bireyleri kapsamaktadır. He iki kuşak da COVID-19 salgını sürecinde gerek eğitim gerek iş hayatına dair sorunların ilk elden etkilediği kişilerden oluşmaktadır. Biz de bu haftaki bültenimizde bu iki kuşağın ekonomiye, sosyo-politik düzene ve kişisel hayatlarına dair bakış açılarını dünya genelinde ve Türkiye özelinde ele aldık.

Keyifli okumalar!

Y kuşağının %41’i ve Z kuşağının ise %46’sı çoğu zaman stresli hissediyor. Türkiye’de ise sırasıyla %51 ve %65 olan bu oranlar dünya ortalamasının oldukça üstündedir. Cinsiyete göre bakıldığında ise hem dünya genelinde hem Türkiye özelinde, jenerasyon farkı olmadan kadınlar erkeklerden daha endişelidir.
 
Y Kuşağının endişe ve stres oranları için tıklayınız.
Z Kuşağının endişe ve stres oranları için tıklayınız.

Ailelerinin refah seviyesi, Türkiye’de hem Y hem de Z kuşağının yarısından fazlasını stres altında hissettirirken, dünya genelinde bu oranlar %50’nin altındadır.

Kuşaklara ve ülkelere göre stres altında hissettiren nedenlerin oranları için tıklayınız.

2021 yılında Türkiye’deki Y kuşağının endişeli olduğu konuların başında %42 oranla işsizlik geliyor.

Y kuşağının endişe ettiği ilk üç konuya buradan ulaşabilirsiniz.

2021 yılında Türkiye’deki Z kuşağının en çok endişelendiği konu, Y kuşağı gibi işsizliktir. Ancak ikinci sıradan, Y kuşağından farklı olarak “cinsel taciz” gelmektedir.

Grafiği incelemek için tıklayınız.

Araştırmaya katılan Türkiye’deki Y kuşağı arasında önümüzdeki 12 ay içerisinde ekonominin kötüleşeceğini düşünenlerin oranı %54 iken, Z kuşağında bu oran %47’dir.

Detaylar için tıklayınız.

Diğer Yazılar

Türkiye’nin Doğum ve Annelik Verileri

18 Mayıs 2022

2021 yılında 15-44 yaş aralığında her bin kadın başına 57 bebek dünyaya geldi. Bu oranla 2014’ten beri düşmekte ol...

Oku

Türkiye’nin Gençlik Verileri (2021)

11 Mayıs 2022

Oku

Türkiye’de Gelir Dağılımı

11 Mayıs 2022

Türkiye’de ekonomik sınıfa, eğitime veya cinsiyete göre gelir dağılımın nasıl değiştiğini; yıllar içinde değişen y...

Oku
Blog'a Dön