Buğday Üretim Miktarı

2017 yılında buğday üretimi 21,5 milyon tondur.