Öğretim Elemanı Sayısında Kadınların Oranı

2016 yılında kadın öğretim elemanı oranı %43,2'ye yükselmiştir.