Öğretim Elemanı Sayısında Kadınların Oranı

2019 yılında kadın öğretim elemanı oranı %44,75'e yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.