Öğretim Elemanı Sayısında Kadınların Oranı

2018 yılında kadın öğretim elemanı oranı %44,4'e yükselmiştir.