Ülkelerin Paylarına Göre Okyanuslardaki Plastik Atıklar (%), 2019