Dünya Genelinde Plastik Üretimi (1950-2015)

2015 yılında dünyada toplam 381 milyon ton plastik üretilmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.